Cookie & Privacy

Deze website maakt gebruik van cookies, om functionaliteit van de website te verbeteren. Wat een cookie is kunt u lezen op Wikipedia. Sinds 5 juni 2012 is het wettelijk verplicht u toestemming te vragen indien deze website een cookie wil gebruiken om uw surfgedrag (Google Analytics), advertentieprofielen, etc., bij te houden en deze door te geven aan adverteerders, andere websites, etc.

Deze cookies worden tracking cookies genoemd. Deze website maakt GEEN gebruik van dergelijke cookies.

Privacyverklaring (AVG)

Langenbach hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Daarom leggen we hierin uit welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?  

Langenbach heet voluit Schoonmaak- en ontstoppingsbedrijf B. Langenbach VOF. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08033293 en wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen identificeerbaar maken zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, emailadres, maar ook uw IP-adres.

Van wie verzamelt Langenbach persoonsgegevens?

Langenbach verkrijgt en verwerkt de persoonsgegevens van personen die diensten of producten afnemen zoals:

  • Klanten;
  • Sollicitanten;
  • Werknemers;
  • Degene die zijn gegevens achterlaat via telefoon, per email, per brief of op de website.

Welke persoonsgegevens verzamelt Langenbach?

  • Personalia, zie “Wat zijn persoonsgevens”;
  • De dienst welke u afneemt;

Welke grondslag hanteert Langenbach om persoonsgegevens te verwerken?

Langenbach verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak voor een correcte uitvoering van de overeenkomst met haar klanten. Bijvoorbeeld om haar diensten te kunnen leveren én contact te kunnen houden over de voortgang. Ook de uitvoering van sollicitatieprocedures en plichten met betrekking tot het voeren van een loonadministratie vallen hieronder.

Langenbach kan ook persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht zoals uit hoofde van loonadministratie en fiscale bewaarplicht.

Langenbach bewaart uw gegevens niet langer dan nodig om een goede dienstverlening te bieden alsmede om te voldoen aan wettelijk opgelegde bewaartermijnen.

Wanneer wij uw gegevens niet langer nodig hebben worden deze direct vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een wettelijke plicht danwel de uitvoering van onze dienstverlening.

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden.

Uw rechten

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u een verzoek doen tot inzage, ten doel hebbende wijziging, verwijdering of beperking van verwerking.

Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.Hiertoe kunt u contact opnemen met:

Schoonmaak- en ontstoppingsbedrijf B. Langenbach VOF

t.a.v. Privacy Officer
Oude Beekbergerweg 90
7331 HS  APELDOORN

of u stuurt een e-mail naar: privacy@langenbachvof.nl. Wij streven ernaar uw verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Slot

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Langenbach omgaat met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u naar aanleiding van onze privacy policy vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onze Privacy Officer via e-mailadres:privacy@langenbachvof.nl.